Personvernpolitikk

I denne personvernpolitikken beskriver vi hvordan vi håndterer personopplysningene dine (for eksempel, hvordan vi samler inn, bruker, avslører, lagrer og beskytter personopplysningene dine). I tillegg angir vi informasjon om dine som opplysnings subjektets rettigheter. Litimbera.lt UAB Litimbera er en opplysningsbehandler og er ansvarlig for innsamling, bruk, avsløring, lagring og beskyttelse av personopplysningene dine etter felles reglement for opplysningsbeskyttelse, indre politikk og regler, samt gjeldende nasjonale rettsakter.

Databehandlerens identitet og kontaktinformasjon

Litimbera.lt UAB Litimbera, Pakalnes g. 5, Kvietiniai.
Du kan kontakte oss på følgende måter:

Kategorier personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier personlopplysninger:

 • Indentifikasjonsopplysninger – fornavn, etternavn, adresse mv.
 • Kontaktopplysninger – e-post, telefonnummer, adresse mv.
 • Digitale data – informasjonskapsler, IP-adresse, bruk av nettsteder og sosiale nettverk, samt andre data offentlig tilgjengelig på internett.

Hvordan skaffer vi opplysningene dine?

Vi skaffer opplysningene dine fra følgende kilder:

 • fra registreringsskjemaet som du har fylt ut på nettstedene våre;
 • via kontakt med deg på telefon, via e-post;

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi har rett, samt plikt fastsatt i rettsakter, til å lagre alle opplysningene du har gitt oss. Vi samler inn dine data som vi lagrer ikke mer enn i 2 år etter at du ikke lenger har gjort noen aktiv handling i systemet. Når vi lagrer opplysninger i annen bestemt hensikt, angis lagringsperiode ved et bestemt hensikt i avsnittet «Hvordan bruker vi opplysningene dine?». Etter å ha fått samtykke fra deg kan vi avtale en annen lagringsperiode.

Hvem avslører vi opplysningene dine til?

Vi avslører opplysningene dine kun i den grad som det er nødvendig, samt i den form som er nødvendig for å nå målene angitt i denne personvernpolitikken. Opplysningene avsløres kun til de partnere som vi har inngått avtale med, der avtalene beskytter dine rettigheter og friheter i forbindelse med beskyttelsen av dine personopplysninger.

I noen tilfeller har vi rett og plikt til å avsløre opplysningene dine til myndigheter, for eksempel, til etterforskningsmyndigheter, skatteadministratorer, Nasjonal datatilsynet, Litauens bank, men dette kan gjøres kun i samsvar med juridiske forpliktelser.

Hvordan bearbeider vi opplysningene dine?

For å kunne utføre virksomheten vår, må vi behandle personopplysningene dine i samsvar med betingelsene angitt i denne personvernpolitikken. Vi håndterer personopplysningene dine både i EU og andre land. Dersom våre tjenestelevendører skal håndtere dine personopplysninger i de landene der det ikke sikres tilstrekkelig beskyttelse av dine rettigheter, skal vi foreta nøye vurdering av alle forhold og treffe relevante tiltak for at rettighetene til riktig behandling av personopplysningene dine ikke blir krenket. Vi skal sørge for at du skal få tilgang til å benytte deg av rettighetene dine, samt tiltak for effektiv rettighetsbeskyttelse.

Hvordan bruker vi opplysningen dine?

 • Vi håndterer dine personopplysninger i henhold til kravene som er fastsatt i rettsaktene, og som er definert i databeskyttelsesloven, loven om forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, samt i andre gjeldende rettsakter.
 • Vi håndterer personopplysningene dine i samsvar med legitime interesser. Legitime interesser er grundig vurderte selskapets interesser som er nødvendige for vår virksomhet for å sikre informasjons- og systems sikkerhet (programvare som beskytter mot tap av opplysninger, beskyttelse mot skadelig programvare, nettverkssikkerhet).
 • For å sikre at interessene våre er i tråd med dine interesser, foretar vi vurdering av behovet for enhver behandlingsoperasjon basert på en legitim interesse. I tråd med vår legitime interesse håndterer vi dine personopplysninger til følgende formål: for å gi best mulig tilbud på våre produkter og tjenester som passer best for dine behov.
 • Dersom du ønsker å avbestille våre direkte markedsføringsmeldinger, vennligst meld oss om at du ikke ønsker at kontaktopplysningene dine skal brukes med hensikt til direkte markedsføring.
 • I alle tilfeller når vi i tråd med vår legitime interesse håndterer dine personopplysninger, tar vi hensyn til interessene dine og rettighetene du har etter databeskyttelsesloven. Dine rettigheter i forbindelse med personvern er alltid sikret ved å treffe sikkerhetstiltak og er i samsvar med dine rettigheter og friheter. Du har rett til å motsette deg personopplysningshåndtering som skjer på bakgrunn av vår legitime interesse. For å uttrykke din uenighet vennligst ta kontakt med oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt ovenfor. Vi gjør oppmerksom på at vi kan fortsette å håndtere opplysninger, dersom vår legitime interesse etter utført vurdering er i samsvar med dine friheter og rettigheter. Derom din uenighet er begrunnet, kan vi stoppe håndtering av dine personopplysninger av de grunnene som er angitt.
 • Fra tid til annen kan vi etter ditt samtykke samle inn og håndtere opplysningene dine. Ditt samtykke er frivillig og kreves for å utføre relevante håndteringsoperasjonene til formålene nevnt ovenfor.

Dine rettigheter

 • Du har rett til søke om håndtering av dine opplysninger: Litimbera.lt UAB Litimbera, Pakalnes g. 5, Kvietiniai. Du kan kontakte oss på følgende måter: E-post: info@litimbera.lt, telefon: +370 46 45 18 99
 • Dine søknader blir behandlet innen en måned.
 • Du har til enhver tid rett til å gjøre seg kjent med dine personopplysninger, formålene de håndteres til, kategoriene, kildene, mottakerne, lagringsperioden og rettighetene, inkludert rett til å motta kopien av personopplysninger som vi håndterer.
 • Du har rett til dataportabiliteten til de opplysninegene som vi håndterer etter ditt samtykke, og som bearbeides automatisk. Du skal få opplysninger i Excel-format som avleses automatisk, slik at du skal kunne lagre eller avsløre dem for adre tjenesteleverandører. Du kan også søke om at vi skal fremme opplysningene dine til en annen databehandleren, men dette kan vi gjøre kun i det tilfellet, dersom det er teknisk mulig å overføre opplysningene.
 • Vi oppdaterer dine personopplysninger, og ber deg om å se gjennom opplysningene fra tid til annen og når dette kreves etter loven. Men dersom du oppdager at noen av opplysningene vi har om deg er uriktige, kan du søke om å få rettet opp de uriktige eller ufullstendige opplysningene. Du kan rette opp eller supplere personopplysningene dine på selvbetjeningsnettstedet eller ved å kontakte oss og oppgi riktig eller ytterligere informasjon. Dersom datanøyaktigheten er omstridt, kan håndtering av dine opplysninger etter ditt ønske begrenses i en periode som vi kan bruke på å verifisere datanøyaktigheten.
 • Du har rett til å begrense håndtering av dine opplysninger. Dette innebærer at vi skal lagre opplysningene dine, men ikke benytte oss av dem. Du har også rett til å søke om sletting av personopplysningene dine, men kun i ett av følgende tilfeller fastsatt i lovgivningen:
  • Opplysningene dine er ikke lenger nødvendige for å oppnå de formålene de ble samlet inn til eller behandlet på annen måte; og du har trukket tilbake ditt samtykke, dersom opplysningene dine håndteres etter ditt samtykke, og det ikke foreligger noe annet juridisk grunnlag for håndtering av opplysninger;
  • Du er imot opplysningshåndtering basert på vår legitime interesse. Vi skal begrense håndtering av opplysninger før interessene dine blir godkjent; Dersom overlegenheten av dine rettigheter blir funnet, skal vi etter din søknad slette opplysningene dine;
  • Personopplysningene dine skal slettes for å overholde kravene fastsatt i rettsakter; og dersom opplysningsbehandlingen er ulovlig, kan du søke om å begrense opplysningsbehandlingen eller om at opplysningene blir slettet. Dersom det ikke foreligger noen grunnlag, skal vi ikke slette eller begrense behandlingen av opplysninene dine.

Du har rett til å være uenig i en avgjørelse basert kun på automatisk håndtering av dine personopplysninger, inkludert profilering.
Dersom du mener at vi har overtrådt dine rettighetene som er fastsatt i databeskyttelsesloven, har du rett til å kontakte oss når som helst.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som blir lastet opp på datamaskinen din for å samle inn standard weblogginformasjon, samt informasjon og brukeradferd. Denne informasjonen benyttes, for eksempel, til å overvåke brukernes sine aktiviteter på nettstedet, samt utarbeide statistikkrapporter om aktivitet på nettstedet. Du kan velge innstillinger for at nettleseren skal blokkere informasjonskapsler. Imidlertid er noen av informasjonskapslene nødvendige for at nettstedsbrukeren skal under innloggingsprosessen kunne få tilgang til vår informasjon eller andre tjenester.

Navnet på informasjonskapsel

Formål med databehandling/ hensikt

Tidspunkt for utarbeidelse

Varighet

_ga

Analytiske Google Analytics informasjonskapsel som sporer brukerhandlinger på nettstedet. Opplysninger som blir anskaffet, benyttes for å bedre nettstedsdrift.

Ved kundebesøk på nettstedet

2 år

_gat

Analytiske Google Analytics informasjonskapsel samler inn og lagrer informasjon om brukernes atferd på nettstedet.

Ved første nettstedsbesøk

1 min

_gid

Analytiske Google Analytics informasjonskapsel som samler inn opplysninger om brukeren (kapselen samler ingen personopplysninger, men tildeler brukeren hver sin bruker-ID etter bokføringen sin) Opplysninger som blir anskaffet, benyttes for å bedre nettstedsdrift.

Ved kundebesøk på nettstedet

24 timer


Nettstedet kan inneholde lenker til tredjepartenes nettsteder, produkter og tjenester, samt sosiale nettverk forlengelser (for eksempel, apps for sosiale nettverk Facebook). Tredjepartenes tjenester eller applikasjoner som man finner på Litimbera.lt sitt nettsted, er underlagt tredjeparts personvernerklæring. Vi oppfordrer dere til å gjøre seg kjent med bestemmelsene i tredjeparters personvernpolitikk.

Oppdatert 13.06.2018